top of page

Składnikiem czynnym w smarach Nanotech są fulerenowe nanocząsteczki IF-WS2. Są one jednymi z najlepiej smarujących związków chemicznych znanych nauce.

Do niedawna smary składające się z nanocząsteczek IF-WS2 ze względu na bardzo wysoką cenę były używane jedynie w programach rządowych lub wojskowych. Minimalizują tarcie oraz zużycie części, redukując koszty operacyjne i przedłużają żywotność osprzętu za pomocą technologii chronionej przez 110 międzynarodowych patentów.

Znajdują zastosowanie w najważniejszych procesach technologicznych w NASA, wojsku oraz lotnictwie. Od czasu powstania fulerenów, odkrycia uhonorowanego nagrodą Nobla, stały się bardziej dostępne w branżach takich jak przemysł, motoryzacja i lotnictwo.

Wyjaśnienie działania cząsteczek

IF-WS2 to wolframowe cząsteczki składające się z kilkunastu warstw. Pod naciskiem oraz naprężeniem, jedna lub więcej warstw odrywa się i przyczepia do powierzchni ślizgowej. W ten sposób tworzy się bardzo wytrzymała nanopowłoka zmniejszająca zarówno tarcie jak i zużycie części oraz chroniąca przed uszkodzeniami.

4.jpg

Mechanizm cząsteczek użytych jako smaru

Przedstawione fotografie wykonane przy użyciu mikroskopu elektronowego demonstrują odrywanie się poszczególnych warstw, które tworzą wielowarstwową powłokę ochroną na metalowej powierzchni

Wytrzymują ekstremalne naciski

Dzięki okrągłemu kształtowi oraz pustemu rdzeniowi, cząsteczki IF-WS2 zapewniają wysoką elastyczność wytrzymującą ekstremalne stałe i dynamiczne naciski. Chronią przed powstawaniem mikropęknięć i erozją powierzchni stycznych.

2.jpg
3.jpg

Efekt toczenia

Cząsteczki posiadają pusty rdzeń i zachowują się jak mikroskopijne łożyska. Wykazują się nieporównywalnym zmniejszeniem tarcia.

1.jpg

Mniejsze koszty inwestycyjne

4.jpg

Mniejsze koszty operacyjne

6.jpg

Mniejszy wpływ na środowisko

2.jpg

Mniejsze koszty eksploatacyjne

3.jpg

Nanotech chroni powierzchnie ślizgowe na poziomie molekularnym

5.jpg

Większa produktywność

JAK TO OSIĄGAMY

W smarach Nanotech, składnikiem czynnym są fulerenowe nanocząsteczki IF-WS2 (za odkrycie fulerenów została przyznana Nagroda Nobla).

Cząsteczki IF-WS2 są jednymi z najlepiej smarujących związków chemicznych znanych nauce.

Od 2008 roku są używane na całym świecie w najważniejszych technologiach, takich jak NASA, wojsko i lotnictwo, ale także przemysł i motoryzacja.

Technologia jest chroniona przez 110 patentów międzynarodowych.

Zdrowie i środowisko

Cząsteczki IF-WS2 mają zamkniętą strukturę, nie są toksyczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Produkty zawierające cząsteczki IF-WS2 są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH wydanym przez Unię Europejską.

Produkty zawierające cząsteczki IF-WS2 posiadają certyfikat RoHS – ograniczenie użycia niebezpiecznych substancji zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU wydaną przez Parlament Europejski i Radę Europejską.

Někdydáme trojku.jpg

Cząsteczki pod mikroskopem elektronowym. Składają się z kilkunastu warstw oraz pustego rdzenia.

Pod wpływem nacisku i naprężenia przekraczającego 1.2 GPa, jedna warstwa oddziela się i łączy z powierzchnią ślizgową. Obraz z Transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

Obrázek6.jpg
Obrázek7.png

Toczącą się cząsteczka. Obraz z Transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

Obrázek9.gif

Opinie i analizy

bottom of page