top of page

Nedávno velmi drahé výrobky – maziva na bázi submikronových částic IF-WS2, používané pouze vládou financovanými vojenskými a vesmírnými programy, minimalizují tření a opotřebení a tím snižují provozní náklady a prodlužují životnost zařízení.

V mazivech  Nanotech jsou funkční složkou submikronové částice podobné fullerenům IF-WS2 (za objev fullerenů byla udělena Nobelova cena).

 

Částice IF-WS2 v suchém stavu jsou jednou z nejvíce mazacích chemických sloučenin, které věda zná.

 

Používá se ve špičkových technologiích jako je NASA, vojenské technologie a letectví, ale také ve strojírenství, automobilisté a to na všech kontinentech světa již od roku 2008.

 

Technologie je chráněna 110 celosvětovými patenty.

Vysvětlení funkčnosti částic

IF-WS2 jsou wolframové částice, které se skládají z několika desítek vrstev. Za působení tlaku a smyku se sloupne jedna, nebo více vrstev, které se navážou na kluznou plochu. Tím vytváří vysoce odolný nano povlak, který chrání kluzné plochy proti opotřebení, poškození a snižuje tření.

4.jpg

Mechanismus částic používaných jako mazivo

Fotografie částic IF-WS2 z elektronového mikroskopu ukazují odlupování jednotlivých vrstev, které na kovovém povrchu tvoří vícevrstvý ochranný tribofilm

Dokážou odolávat extrémním tlakům

Díky svému kulovitému tvaru a dutému jádru mohou částice IF-WS2 zajistit vysokou pružnost, která odolává extrémnímu dynamickému a statickému zatížení.

Zabraňují tvorbě mikro prasklin a erozi kontaktních ploch.

2.jpg
3.jpg

Valivý efekt

Částice mají duté jádro, chovají se jako nanokuličková ložiska. Vykazují bezkonkurenční - nejnižší tření.

1.jpg

Snižte investiční náklady

4.jpg

Snižte provozní náklady

6.jpg

Snižte ekologickou zátěž

2.jpg

Snižte náklady na údržbu

3.jpg

Nanotech chrání kluzné plochy na molekulární úrovni

5.jpg

Zvyšte produktivitu

JAK TOHO DOSÁHNEME

V mazivech zn. Nanotech jsou funkční složkou submikronové částice podobné fullerenům IF-WS2 (za objev fullerenů byla udělena Nobelova cena).

 

Částice IF-WS2 v suchém stavu jsou jednou z nejvíce mazacích chemických sloučenin, které věda zná.

 

Používá se ve špičkových technologiích jako je NASA, vojenské technologie a letectví, ale také ve strojírenství, automobilisté a to na všech kontinentech světa již od roku 2008.

 

Technologie je chráněna 110 celosvětovými patenty.

Zdraví a životní prostředí

Částice IF-WS2 mají uzavřenou strukturu, nejsou toxické a nejsou škodlivé pro lidské zdraví.

 

Výrobky s částicemi IF-WS2 jsou registrované v souladu s chemickou politikou Evropské unie REACH.

 

Výrobky s částicemi IF-WS2 mají certifikaci RoHS – omezení používání některých nebezpečných látek vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU.

Někdydáme trojku.jpg

Pod elektronovým mikroskopem vypadá částice takto. Skládá se z několika desítek vrstev a má duté jádro.

Za působení smyku a tlaku nad 1,2 Gpa dochází k oddělení jedné vrstvy a navázání na kluznou plochu. Záběr z TEM.

Obrázek6.jpg
Obrázek7.png

Odvalování částice. Záběr z TEM

Obrázek9.gif

Reference a případové studie

bottom of page